Preview Mode Links will not work in preview mode

Välkommen till Växtpressenpodden! Här får du tips och råd om gödsling. Mer information samt kontaktuppgifter hittar du på yara.se

May 25, 2023

Har man inte redan sett över behovet av kompletteringsgödsling så är det dags nu. Väg samman skiftets markleverans och skördepotential med vattentillgång och hur väderprognosen ser ut den närmsta tiden för att bedöma...


May 17, 2023

Den senaste veckans höga kväveupptag gör att de flest fälten nu är i stadie DC 37 i södra och västra Sverige. Viktigt nu är att följa utvecklingen i fält och förbereda för att komplettera om behov finns innan nästa regn. Lyssna på hur kväveläget ser ut i resten av landet och våra rekommendationer framåt.


May 11, 2023

Snart dags för kompletteringsgödsling i många fält i Skåne


May 4, 2023

Avsnitt nr 61 av Växtpressenpodden där Hugo Hjelm och Ingemar Gruvaeus djupdyker i N-Prognosen för vecka 18.  Den senaste veckans svala väder gör att höstspannmålen växer i måttlig takt, vilket är helt normalt och dessutom bättre än en alltför snabb tillväxt. Först och snabbast är inte bäst när det...


Apr 27, 2023

Den gånga veckans aprilväder med både sol och regn har varit gynnsam för höstvetet. Många platser fick tillräckligt mycket nederbörd för att föra ner nitratdelen av huvudgivan till rotzonen. Därmed är förutsättningarna fortsatt mycket goda för gynnsam utveckling av höstvetebestånden.